Wersje językowe

Witamy w naszym sklepie i zapraszamy do zakupów !

Promocje
Sukienka Valeria  - print 4
Sukienka Valeria - print 4

129,90 zł

Cena regularna: 169,90 zł

T-shirt Girl Power - Czarny
T-shirt Girl Power - Czarny

49,90 zł

Cena regularna: 69,00 zł

szt.
Koszula Mensi - kolor 1
Koszula Mensi - kolor 1

89,90 zł

Cena regularna: 119,90 zł

Koszula Mensi - kolor 2
Koszula Mensi - kolor 2

89,90 zł

Cena regularna: 119,90 zł

Koszula z wiskozy Clorie
Koszula z wiskozy Clorie

89,90 zł

Cena regularna: 119,00 zł

Koszula Nevy
Koszula Nevy

119,90 zł

Cena regularna: 159,00 zł

Komplet dresowy Emma -  Jasny Niebieski
Komplet dresowy Emma - Jasny Niebieski

129,00 zł

Cena regularna: 149,00 zł

Komplet dresowy Vaness - Wrzosowy
Komplet dresowy Vaness - Wrzosowy

129,90 zł

Cena regularna: 179,90 zł

Bluza Kayra - Granatowa
Bluza Kayra - Granatowa

89,90 zł

Cena regularna: 109,00 zł

Kardigan Paola - Ecru
Kardigan Paola - Ecru

89,90 zł

Cena regularna: 139,00 zł

Sweter Noella
Sweter Noella

119,00 zł

Cena regularna: 159,90 zł

Sweter Gilded - Camel
Sweter Gilded - Camel

119,00 zł

Cena regularna: 159,00 zł

Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin
 
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
 
 
 
I. Postanowienia Ogólne
 
1. Sklep Internetowy działający pod adresem internetowym www.dress-shop.pl, którego właścicielem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U "Bi-You" wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Pietrusińskiego 14/21, 42-207 Częstochowa, NIP 9492005946, REGON 243492650 , adres poczty elektronicznej: kontakt@dress-shop.pl , numer telefonu kontaktowego: +48 661627222.
2. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej przez Usługodawcę z Klientem, a akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak konieczna do zawarcia umowy sprzedaży.
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 
II. Warunki korzystania i Rejestracja
 
1. Warunkiem niezbędnym do korzystanie ze Sklepu jest zapoznanie się  przez Klienta z Regulaminem, a także z jego akceptacją oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, otrzymywanie informacji generowanych przez system oraz informacji od Usługodawcy dotyczących realizacji Zamówienia.
2. Zarządzanie zamówieniami Klienta odbywa się za pośrednictwem Konta Klienta. Korzystanie z Konta Klienta jest możliwe po jego utworzeniu, przy użyciu właściwego loginu i hasła. W celu korzystania z Konta Klienta wymaga się zalogowania przy użyciu hasła.
3. Utworzenie Konta Klienta następuje poprzez dobrowolną Rejestrację, polegającą na wypełnieniu i wysłaniu Sprzedawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Sklepu. 
4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego polega na wypełnieniu wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól formularza, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Klienta danych, a w szczególności Danych Kontaktowych Klienta.
5. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
6. Wysłanie formularza rejestracyjnego polega na jego wysłaniu do Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu, przy użyciu właściwej funkcjonalności, znajdującej się w obszarze formularza rejestracyjnego.
7. Z chwilą dokonania rejestracji Klient zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, którą może wypowiedzieć w każdym czasie poprzez oświadczenie wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Usługodawcy.
8. Istnieje także możliwość dokonywania zamówienia beż rejestracji.
 
 
III. Zamówienia
 
1. Istnieją dwie możliwości złożenia zamówienia w sklepie internetowym:
* założenie konta z loginem i hasłem
* złożenie zamówienia bez konieczności zakładania konta.
W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.
2. Cena Produktu przedstawiona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera obowiązujący podatek VAT. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy. 
3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia wysyłając wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu podczas składania zamówienia.
4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedawcę oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, złożonej przez Klienta.
 
IV. Zasady dokonywania płatności
 
1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu świadczonych Usług Sprzedaży:
  • płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy podany na stronie Sklepu Internetowego w terminie do 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia,
  • płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w trakcie odbioru przesyłki przy dostawie. W przypadku nie odebrania paczki klient ponosi koszty wysyłki oraz zwrotu paczki do sprzedawcy w kwocie 40zł.
  • płatności przelewem online za pośrednictwem portalu Blue Media

2. W przypadku niedokonania zapłaty za produkt w terminie do 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia, zamówienie takie jest anulowana, w sytuacji jeśli klient nie wybrał sposobu płatności przy odbiorze.

 

 

V. Wysyłka i Dostawa towaru

1. W przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym wysyłka następuje po uznaniu wpłaty na rachunek bankowym,

2. W przypadku wyboru płatności za pobraniem wysyłka następuje w ciągu 2-3 dni licząc dni robocze.

3. W przypadku wybrania płatności przelewem elektronicznym wysyłka następuje w ciągu 2-3 dni  po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmowym.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

4. Wszystkie składane Zamówienia nie są realizowane w niedziele, święta, a także dni ustawowo wolne od pracy oraz w inne dni przyjęte w przedsiębiorstwie Usługodawcy jako wolne od pracy, o których poinformował on na stronach Sklepu internetowego przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

5. Dostawa produktu jest dostępna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terenie Europie.

6. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia.

7. Nie ma możliwości odbioru osobistego.

8. Klient obowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem uniemożliwi wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.

 

VI. Reklamacje

 

1. Reklamacje można składać w:

  • formie pisemnej, listem tradycyjnym pod adres wskazany w Danych Kontaktowych Sprzedawcy, przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, zamieszczony na  Stronie internetowej Sklepu i dostępny do pobrania tutaj 
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@dress-shop.pl

    Klient powinien wówczas odesłać Usługodawcy reklamowany towar na adres: ul.Pietrusińskiego 14/21, 42-207 Częstochowa

2. Reklamacji nie podlega towar z wadami o których Klient został poinformowany przed dokonaniem zamówienia.

3. Usługodawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć towarów zamieszczonych na stronie Sklepu, a rzeczywistym wyglądem dostarczanego przedmiotu, nie mogą być podstawą do reklamacji towaru, jeśli są one wynikiem indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje, itp.)

4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

VI. Prawo odstąpienia od Umowy

 

1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostawy Towaru. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Sprzedawcy przed jego upływem. 

2. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest  do zwrotu zakupionego Towaru (nowego, bez śladów używania), niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia.Konieczne jest dołączenie do odsyłanego Towaru dowodu zakupu wraz z formularzem zwrotu .

Towar niebędący pełnowartościowym towarem, noszący ślady użytkowania zostanie zwrócony do Klienta - wówczas zwrot nie będzie uznany. 

3.Usługodawca obowiązany jest nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy).  

 

VII. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorstw

 

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy. 

3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl